30. marts 2022

Bud på pandemiens aftryk på det byggede miljø

Eksperter giver 21 bud på coronas aftryk på fremtidens bygninger, byer og fællesskaber.