Nyt fra branchen 29. august 2018

Borgerinitiativ mener deres skybrudsprojekt holder vand

Borgerinitiativet ”Åbn Åen” har fået beregnet, at der kan spares 387 millioner kroner på skybrudsprojektet ved Bispeengen i København.