Nyt fra branchen 3. juli 2019

Boligprojekt i grønne omgivelser i Ansager

Ansager Byudvikling, ALFABO, arkitektfirmaet RUM og LB Consult står bag et nyt boligområde med en særdeles grøn karakter. Beboerne får udsigt til marker og ned til Ansager Søpark.