Nyt fra branchen 21. februar 2019

BOLIG+ viser klimavej for etagebyggeri

Realdania By & Bygs forsøgsbyggeri BOLIG+, er så vellykket, at det bør være vejviser for fremtidigt sundt og energineutralt etagebyggeri.