18. januar 2022

Bog om bedre byggeskik

Det Kongelige Akademi og udgiver i samarbejde med Arkitektforeningen bogen ”Teknik og Arkitektur – mod en bedre byggeskik”.