Nyt fra branchen 8. november 2018

BLOX hædres af stålbranchen

Unikt samarbejde om opførelsen af BLOX belønnes med Dansk Stålpris.