Nyt fra branchen 6. november 2019

Bjarke Ingels tildeles fransk ridderorden

Bjarke Ingels bliver tildelt den franske ridderorden Art et Lettres.