Nyt fra branchen 25. juni 2019

BIG står bag nyt stort Fanø-projekt

BIG tegner et nyt naturhistorisk udstillings- og formidlingssted på Fanø- Lycium – der vil være en port til Nationalpark Vadehavet og verdensarven.