Nyt fra branchen 23. september 2019

Bæredygtigt flerbrugerhus i Nordhavn

KPC bygger mo­derne og effektivt flerbrugerhus med høje ambitioner for bæredygtighed og arkitektonisk fremtræden. Byggeriet er tegnet af AART Architects.