Nyt fra branchen 16. december 2019

Arne Jacobsen fik nyt liv på Vesterbro

To pavilloner i Enghaveparken er genopført efter de originale tegninger i traditionelle materialer.