Nyt fra branchen 10. februar 2020

Arkitektskolen Aarhus får ny formand

Carsten With Thygesen, der de seneste fire år har været menigt medlem af Arkitektskolen Aarhus´ bestyrelse, afløser Ingelise Bogason.