21. december 2021

Arkitekters klimapejlemærker er produktion, levetid og vedligehold

Ressourceforbruget ved produktion af materialet, materialets samlede levetid samt vedligeholdelsesbehovet i materialets levetid er arkitekters vigtigste pejlemærker.