Nyt fra branchen 10. december 2018

Arkitekt eksperimenterer med lysledere i beton

Mikkel Johnsen drømmer om at bruge lysende beton som et designelement i arkitekturen.