Nyt fra branchen 20. december 2019

AP Pension opfører 450 boliger i Kanalbyen

AP pension skal bygge Arkitema Architects' projekt i den nye Kanalby i Fredericia.