Nyt fra branchen 12. december 2019

Andelen af træmaterialer i byggeriet er faldet markant

Træ kan mindske byggeriets CO2-aftryk med op til 60 procent. Alligevel er andelen af træ i dansk byggeri faldet markant de seneste 10 år.