Nyt fra branchen 8. oktober 2019

Amerikaner vinder Photo Of The Year

Studerende på Harvard University vinder Photo Of The Year med en fotoserie fra en japansk vævers hjem.