Nyt fra branchen 1. februar 2019

Administrationshus inviterer borgerne ind

Administrationshuset i Tørring skal ikke bare rumme værdi og funktioner for de kommunale medarbejdere, men også for kommunens borgere. Bandt andet med en offentlig taghave med udkig over Gudenåen.