Nyt fra branchen 12. november 2019

AART skaber multisal for hjemløse mænd

AART architects har udarbejdet foranalyser og konceptforslag til udvidelsen af Møltrup Optagelseshjem med en ny multisal.