Nyt fra branchen 5. september 2019

AART etablerer dokumentationsteam

AART architects vil dokumentere arkitekturens sociale og √łkonomiske effekt og stille arkitekturen st√¶rkere i markedet og den offentlige meningsdannelse.