Nyt fra branchen 8. oktober 2018

AART architects skaber ny helhedsplan for Tromsø Kommune

AART architects står bag en ny helhedsplan, der skal bidrage til at indfri Tromsø Kommunes vision om at positionere sig som arktisk hovedstad.