Nyt fra branchen 3. december 2019

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER UDVIDER LEDELSESGRUPPE

Andreas Olrik og Rasmus Tøgern bliver en del af ledelsen og udnævnes samtidig som nye kreative chefer hos Årstiderne.