Nyt fra branchen 9. november 2018

83 almene passivhusboliger på vej i Ringkøbing

Nogle af landets mest energieffektive almene boliger på vej i Ringkøbing.