Nyt fra branchen 11. december 2019

4,3 millioner tons affald fra byggerier om året

Dansk Affaldsforening mener man, at byggebranchen skal mere på banen og tage ansvar for at styrke genanvendelsen af byggematerialer.