Nyt fra branchen 7. november 2018

32.000 kvm råhus til Hvidovre Hospital snart færdigt

Der er nu holdt rejsegilde på byggeriet på 32.000 kvm nyt hospital i Hvidovre. LINK arkitektur er totalrådgiver.