Nyt fra branchen 26. september 2017

Pris til musik der inddrager arkitketur

Hørelsen forbinder os med arkitekturen, idet vi kan høre os selv og vores egen stemme, der blander sig med stemmer og lyde fra omgivelserne og skaber en oplevelse af samhørighed.