162 almene boliger på vej på amager - FAOD

28. april 2021

162 almene boliger på vej på amager

162 almene boliger med lav husleje bliver nu virkelighed. Teknik- og Miljøudvalget i København støtter to projekter med over 30 millioner.