150 kvadratmeter aktivitetshus i Kanalbyen i Fredericia - FAOD

14. oktober 2022

150 kvadratmeter aktivitetshus i Kanalbyen i Fredericia

Byrådet i Fredericia Kommune har sagt god for et 150 kvadratmeter aktivitetshus i Kanalbyen i Fredericia. Projektet er tegnet af Henning Larsen.