Nyt fra branchen 11. november 2019

11 oplægsholdere til møbelseminar 2019

Lifestyle & Design Clusters møbelfaggruppe og KADK holder det årlige møbelseminar med temaet ”How technology changes furniture and interior design”.