26. november 2021

10 milliarder til den almene byggeaktivitet

Aftale om 10 milliarder til fremme af blandede byer skal ledsages af gennemtænkte arkitektoniske løsninger. Aftaleparterne skal udforme en ny national arkitekturpolitik.