Nyhed 17. maj 2018

Workshop i bæredygtighed

Hvilket fokus danner baggrund for arbejdet med tidligt integration af bæredygtighed? Hvilke koncepter baner vej for at inddrage bæredygtige designparametre i de tidlige designfaser? Hvordan kan værktøjer adressere de tidlige designfaser hvor der er et begrænset datagrundlag?