Nyhed 10. marts 2006

Vær faglig og geografisk mobil

Mens arbejdsgiverne råber højere og højere på veluddannet arbejdskraft er antallet af højtkvalificerede langtidsledige mere end tredoblet fra 2001 til udgangen af 2005. Antall