Nyhed 13. marts 2007

Vil du repræsentere ARKITEKTFORBUNDET i UBVA?

UBVA er et udvalg under AC med særligt fokus på ophavsret og patentret. De søger en repræsentant fra ARKITEKTFORBUNDETs medlemskreds til at deltage i dette arbejde. UBVA varetager