Nyhed 4. december 2018

Vi må acceptere, at mange landsbyer afvikles

Mo Michelsen Stochholm Krag forsker i affolkning og har blandt andet undersøgt, hvad vi skal gøre med de tomme huse, som mange landsbyer i dag rummer. Han anbefaler først og fremmest, at vi ser i øjnene, at mange landsbyer vil forsvinde, fordi der ikke mere er brug for dem