Nyhed 25. februar 2010

Usikkerheden omkring universiteterne kan lægges til side

Akademikernes Centralorganisation mener det er positivt, at regeringen maner den aktuelle store usikkerhed omkring investeringsniveauet efter 2012 i jorden ved klart at melde ud, at det høje ambi