Nyhed 17. marts 2015

Urafstemning: Overenskomsterne på det offentlige område

Forbundet Arkitekter og Designere sender i denne uge forhandlingsresultaterne på det offentlige område til urafstemning blandt medlemmerne. Forbundet anbefaler, at medlemmerne stemmer ja.