Nyhed 29. april 2015

Undersøgelse påpeger problemer med det psykiske arbejdsmiljø

Undersøgelse blandt alle akademikere i AC påviser, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø hindrer alt for mange i at gå glade på arbejde og få mulighed for at sætte fagligheden fuldt i spil. Mønstret er det samme blandt arkitekter.