Nyhed 26. januar 2016

Udredning sætter fokus på kystbyer og klimatilpasning

Ny udredning kortlægger behov, udviklingspotentialer og barrierer for at klimatilpasse danske byer til stormfloder og havvandsstigninger.