Nyhed 28. marts 2011

Uddybning: sammenbrud i overenskomstforhandlingerne

Baggrunden for sammenbruddet i forhandlingerne med Danske Ark.