Nyhed 11. februar 2015

Uddannelsestilbud til ledige arkitekter, designere og kunstnere

Uddannelsestilbud målrettet ledige arkitekter, designere og kunstnere skal fremme muligheder for jobskabelse og freelanceres selvforsørgelse.