Nyhed 3. december 2013

Tydelig organisation og klar tale øger trivsel

Trivsel på arbejdspladsen fremmes, hvis ledelsen melder helt klart ud, hvad den forventer af den enkelte medarbejder. Virksomhedens organisation skal være tydelig, og ledelsen skal aktivt sikre sig, at den enkelte medarbejder forstår, hvordan organisationen er.