Nyhed 26. maj 2005

Tryghedsaftalen bør også gælde ansatte i amter og kommuner

Fagforbundene HK og FOA forlanger, at tryghedsaftalen for de statsansatte bredes ud så den også gælder personalet i amter og kommuner i forbindelse med strukturreformen. Regeringen svig