Nyhed 12. juni 2012

Trepartsforhandlingerne

Trepartsforhandlingerne er blevet standset af regeringen. Fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen har dermed mistet muligheden for at finde fælles løsninger, på den varslede mangel på arbejdskraft.