Nyhed 26. august 2015

Tre modeller for dagpenge

Dagpengekommissionen vil barsle med tre forslag til nye dagpengemodeller, der er udgiftsneutrale i forhold til den nuværende ordning.