Nyhed 3. juli 2008

Torben Olesen-sagen når ikke til Højesteret

Procesbevillingsnævnet har givet afslag på ARKITEKTFORBUNDET og Dansk Blindesamfunds ansøgning om tredjeinstansbevilling i Torben Olesen-sagen. Det betyder, at sagen ikke når til H