Nyhed 8. september 2008

Tjenesteattester afskaffes

Funktionærer har ikke længere krav på en tjenesteattest ved fratræden. Lønmodtagere har tidligere haft krav på at modtage en såkaldt tjeneste-attest fra arbejdsgive