Nyhed 25. april 2014

Tjek om du har ret til erstatning, når du kommer til skade under uddannelse eller i løntilskudsjob

Ankestyrelsen har nu lavet et overblik over principafgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne.