Nyhed 30. oktober 2013

Tilfredshed med at uddannelserne nu får et tjek

Akademikerne udtrykker tilfredshed med, at uddannelsesministeren med sit initiativ med et ekspertudvalg nu for alvor sætter fokus på, hvorledes kvaliteten af de videregående uddannelser kan styrkes.I denne sammenhæng er det også med tilfredshed, at ministeren vil inddrage taxametersystemets økonomiske incitamentsstyring og indvirkning på uddannelsernes kvalitet.