Nyhed 30. juni 2016

Til lykke til nye arkitekter og designere

Forbundet Arkitekter og Designere ønsker alle nye arkitekter og designere til lykke med dimissionen. Se udstilling på afgangsomgaver med innovative bud på sociale og globale udfordringer.