Nyhed 14. september 2017

Tag de offentlige ledere og medarbejdere seriøst

Vi skal have en offentlig sektor, hvor det i højere grad er mennesket, der er i centrum i stedet for bureaukratiet. Vi er derfor nødt til at se på, hvordan vi styrker ledelsen i den offentlige sektor, så vi kan effektivisere og udvikle den til gavn for os alle. Sådan skriver blandt andet formand for Forbundet Arkitekter og Designere, Peter Toftsø og en række andre organisationsformænd i en kronik til Jyllands Posten.