Nyhed 17. marts 2015

Sygedage kan nedbringes ved indsigtsfuld tilpasning

Når en depressionsramt medarbejder vender tilbage efter en sygemelding bør arbejdspladsen tilbyde støtte og stille realistiske krav.